هر کسی تو زندگی ارزوهایی داره که ناخواسته توی ذهنش جون میگیره.ارزوهای ما ادما تمومی ندارن به همین دلیل هم بعضیا معتقدن باید دست از ارزو کردن برداری و واقعیت رو قبول کنی.اما هیچ وقت نمیتونید از ذهنتون بیرونشون کنین چون هر ارزویی که تو قلبمون ایجاد شده دلیلی داره شاید برای عده ای هم دلیلی برای زنده موندشون باشه...
ادم وقتی ناامید میشه دست از ارزو کردن بر میداره پس هیچ وقت از فکر کردن به ارزوهاتون خودتونو محروم نکنید و این حس شیرینو از بین نبرید... 
تقدیم به کنکوریهای سخت کوش و با ارزوی موفقیت برای همتون