تو مرا یاد کنی یا نکنی
باورت گر بشود یا نشود
حرفی نیست!
اما نفسم می‌گیرد
در هوایی که
نفس‌های تو نیست....

سهراب سپهری