با چند روز تاخیر و کلی در رفتن از زیر کارای خونه بالاخره تمومش کردم(ببینید من به خاطر شما چی همه مشکل به جون میخرم!خخخخخ)

هوووفففف!

برید ادامه مطلب و داستانو بخونید

امیدوارم لذت ببرید!