من اهل دیدن فیلمای کره ای نیستم ولی این یکی جالب بود به نظرم.نه اینکه از شغل ما هم توش استفاده کردن:)ندیده بودم یکی به این قشر مهم:)هم اهمیت بده.

 

جمله ی قشنگی بود.همیشه تو ذهنم میمونه