میترا هستم

نویسنده تقریبا حرفه ای

دارم رمانی تایپ میکنم به نام دستبند مهر که امیدوارم یه روزی بتونم چاپش کنم

و یه داستان ادامه دار به اسم سایبری که پارت به پارت تو وب گذاشتم

با این وبلاگ به دنیای نویسنده ها متصل بشید

وبلاگنویسی هم یه جور نویسندگیه دیگه!