صادق هدایت میگه:

چه باید کرد
وقتی سرنوشت
خیلی پُر زور تَر
از من
و امثال من است ...!!

اما من میگم سرنوشت قدرتی در برابر امید و اراده یک نفر نداره...سرنوشت کسایی رو به بازی میگیره که بی هیچ تلاشی دست از زندگی کشیدن..انگار منتظرن دست سرنوشت اونا رو به هر سمت و سویی که میخواد ببره